Gerekli Evraklar

Bölge Firmalarının Dikkatine;

Elektrik Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Tüzel Kişiler (Şirket)

 • (Kiracı ise) Kira Kontratı ve Tapu
 • (Mülk Sahibi) Tapu
 • Mülk Sahibinden Tahhütname (Noter)
 • Faaliyet Taahhütnamesi (Noter)
 • İmza Sirküleri
 • Vekaletname
 • Vergi Levhası
 • Yetkilinin Kimliği (T.C. Kimlik No.lu)
 • Faaliyet Uygunluk Yazısı
 • Güvence Bedeli Tutarı

Şahıslarda

 • (Kiracı ise) Kira Kontratı ve Tapu
 • (Mülk Sahibi) Tapu
 • Mülk Sahibinden Tahhütname (Noter)
 • Faaliyet Taahhütnamesi (Noter)
 • İmza Beyanı
 • Vergi Levhası
 • Yetkilinin Kimliği (T.C. Kimlik No.lu)
 • Faaliyet Uygunluk yazısı
 • Güvence Bedeli Tutarı

NOT:

 • Faaliyet Uygunluk yazısı ilgili Sanayi Sitesi Yönetiminden alınacaktır.
 • Evrakların asılları görülerek fotokopiler alınacaktır.