Elektrik

İstanbul Dudullu OSB, bölgesinde bulunan firmalara katma değer sağlama vizyonuyla tüm altyapı ve enerji ihtiyaçlarında destek sağlamıştır. Bölgenin dinamik yapısı, yeni firmaların katılımıyla güçlenmektedir. Bu doğrultuda yeni açılan firmaların da daima yanında olan İstanbul Dudullu OSB yetkilileri, enerji ihtiyaçlarında abonelik, bakım, onarım ve düzenleme hizmetlerini aksatmadan devam ettirmektedir.

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1456-4/1053 lisans numarası ile 10.01.2008 tarihinde, onaylı sınırlar içerisinde faaliyet göstermek üzere 49 yıllık “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı” almıştır.

Enerji ihtiyacı, TEİAŞ’a ait Dudullu 154/34,5 KV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır. İstanbul Dudullu OSB tarafından enerji alınan bu indirici merkezinde tadilat yapılmış, 2 adet 100 MVA trafo ve 8 fider tesisi ilavesiyle enerji kalitesi yükseltilerek katılımcıların hizmetine sunulmuştur.

2010 Mayıs ayından itibaren serbest tüketici hakkı kullanılmak suretiyle, bölge sanayicilerine indirimli enerji verilerek katkı sağlanan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulu gücü 170 MVA, çekilen max puant gücü 72 MW ve ortalama aylık tüketimi 25 milyon kWh olup, toplam aktif abone sayısı ise 2.480’dir.