• Dudullu OSB'ye Ulaşım

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1456-4/1053 lisans numarası ile 10.01.2008 tarihinde, onaylı sınırlar içerisinde faaliyet göstermek üzere 49 yıllık "OSB Elektrik Dağıtım Lisansı" almıştır.

Enerji ihtiyacı, TEİAŞ'a ait Dudullu 154/34,5 KV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır. Dudullu OSB, enerji aldığı bu indirici merkezine ilave olarak 100 MVA trafo kurmuş, enerji almakta olduğu 6 fideri tek bara üzerinde toplamış ve 02.10.2007'de tesisin geçici kabulü yapılıp enerji kalitesi yükseltilerek katılımcıların hizmetine sunmuştur.

2010 Mayıs ayından itibaren serbest tüketici hakkı kullanılmak suretiyle, Bölge sanayicisine indirimli enerji verilerek katkı sağlanan İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulu gücü 133 MVA; çekilen fiili max puant gücü 66,5 MW, ortalama aylık elektrik tüketimi 20 milyon kWh olup, toplam abone sayısı ise 2.428’dir.

Dudullu OSB Elektrik Hizmetleri Dudullu OSB Elektrik Hizmetleri
Dudullu OSB Elektrik Hizmetleri